ART /

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt 2012

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt 2012

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_01

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt
László Csáki – Árpád Horváth
Project Description

Since 2010, we have been continuously documenting the architecture of 350-400 wine cellar homes on Avasi Hill in Miskolc, Hungary, and the daily lives of the various generations and societal groups that live there. These homes are located just five minutes from the city center of Miskolc, yet the area offers a unique urban landscape. It’s lost its original function, since less and less people produce wine in the surrounding region. The photographic project analyzes the situation of the owners, and how they recreate, utilize and make livable this traditionally built neighborhood.

Our work together is primarily motion-picture based, documentary films, which present social situation tied to a given location, life experiences on its periphery.

Our work method is characterized by continual presence and the deepening of connections with the given community, which offers the possibility to credibly present that community to others. We emphasize an accurate and real description of the subject, for which we search for the appropriate medium as well as a bridge between media. Among these media, photography takes a strong role. We are concerned with the connection between image and text. The inner dynamic of a photographic series is similar to film, however, with much less equipment, making them more lean requiring a higher degree of concentration. Without the use of many of the dramaturgical techniques characteristic of film (sound, editing, etc.) more often offers us the possibility to present and analyze momentary conditions. This is the challenge toward which photography drives us.

We think primarily in the form of the photo series. The consequentiality of photos, the order of them gives us that illusion which evokes film dramaturgy, thereby creating deepened attention and a process of understanding. Like editing is in film, the selection and development of the order in photography is what excites us most. Through examination of those visual rhythms, compositions, colors, reflections which a condition is capable of creating. A filmic approach is characteristic of our work. The real relation of the two genres to each other interests us, its connections and effect on the viewer.

2010 óta folyamatosan dolumentáljuk az Avasi dombon (Miskolc) lévő 350-400 pinceház építészetét, az ott élő különböző generációk és társadalmi csoportok minennapjait. Az avasi domb Miskolc belvárosától gyalog 5 percre található, mégis egy egyedi városképet mutat. Eredeti funkcióját elvesztette, mert egyre kevesebben foglalkoznak bor készítéssel a környéken. A fotográfiai projekt azt a helyzetet elemzi, hogy a tuljdonosok, milyen módon tudják újraalkotni, használni és igényeik szerint élhetővé tenni ezt a hagyományos épített környezetet.

Közös munkáink elsősorban mozgókép alapúak, dokumentumfilmek, amelyek egy adott helyhez kötödő társadalmi szituációt, periférién lévő élethelyzetet mutatnak be. Munkamódszerünkre jellemző a folyamatos jelenlét és a kapcsolatok elmélyítése az adott közösségben, amely lehetőséget ad arra, hogy hitelesen mutassuk be azt másoknak is. A téma pontos és valós ábrázolására helyezzük a hangsúlyt, amelyhez keressük a megfelelő médiumot illetve a médiumok közötti átjárhatóságot. A médiumok között fontos szerepet kap a fotográfia. Foglakoztat minket a kép és a szöveg kapcsolata. A fotósorozat belső dinamikája hasonló a filmhez, eszköztelensége miatt azonban, elkészítése mégis szikárabb, pontosabb koncentrációt igényel. A filmre jellemző egyéb dramaturgiai eszközök mellőzésével (hang, vágás stb) sokkal inkább nyújt lehetőséget a pillantnyi állapotok megjelenítésére és elemzésére. Ez az a kihívás, ami minket a fotográfia felé terel.

Elsősorban a fotósorozat az a forma, amiben gondolkozunk. A fotók egymásutánisága, sorrendje adja azt az illúziót, ami a filmes dramaturgiát megidézi. Ezzel megteremve egy elmélyűltebb megfigyelési és megértési folyamatot. Ahogy a filmben a vágás úgy a fotográfiában a válogatás és a sorrend kialakítása az, ami a legizgalmasabb számunkra. Ezáltal megfigyelni azokat a képi ritmusokat, kompozíciókat, szineket, reflexiókat, amelyek egy állapotot képesek felépíteni. Munkáinkra a filmes megközelítés jellemző. Érdekel ennek a két műfajnak az egymással való viszonya, kapcsolata és hatása a befogadóra.

Click here for more info about Tincity, the short documentary, soon available online.
A Bádogváros című dokumentumfilm hamarosan megtekinthető online, itt további információ található a projektről.

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_02

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_03

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_04

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_05

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_06

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_07

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_08

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_09

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_10

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_11

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_12

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_13

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_14

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_15

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_16

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_17

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_18

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_19

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_20

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_21

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_22

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_23

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_24

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_25

Tincity Photo Project | Bádogváros Fotó Projekt_26